Geef kansarme kinderen in Rehoboth Namibië een hoopvolle toekomst
Bel ons: 06 543 974 85

Welkom op de pagina van Last Call Mission

Het is ons verlangen dat God tot Zijn doel komt in de levens van iedereen. Door het geven van bijbelgefundeerd onderwijs wil Last Call Mission een middel zijn in Gods hand om zoveel mogelijk mensen met Gods Waarheid bekend te maken.

Aangezien veel mensen nog niet van Jezus hebben gehoord of niet meer over Hem willen horen, is het nodig om Jezus te verkondigen. Een laatste oproep; een Last Call. Dat is de missie van LCM. Ook voor hen die al wel een bewuste keus voor Jezus hebben gemaakt, is bijbels gefundeerd onderwijs noodzakelijk om geestelijk te groeien. Daarnaast zijn er ook mensen die jarenlang trouw naar de kerk gaan, maar eigenlijk niets ervaren bij datgene wat er in de kerk gebeurt en geen relatie voelen met Jezus. Het onderwijs van Last Call kan nieuwe inzichten geven.

Vanuit de Hebreeuwse context kunnen de juwelen in Gods Woord zichtbaar worden gemaakt. Bijbelse thema’s die o.a. worden uitgediept zijn de Eindtijd (opname/wederkomst), de 7 Bijbelse Feesten en de betekenis daarvan voor ons in het hier en nu, Oprechte bekering, Toewijding en Levensheiliging. Het is ons doel om het zuivere, pure, gedetailleerde Woord van God te delen. Zoals een tweesnijdend zwaard dat duidelijk onderscheid maakt tussen goed en fout, leugen en waarheid, zwart en wit, licht en duisternis.

Wij hopen dat het onderwijs bemoedigt, aanvuurt en ons voorbereidt op de belangrijkste Bruiloft in ons bestaan, namelijk die van de Gemeente (de Bruid) met Jezus, onze Bruidegom.

YOU GROW WHEN THE WORD OF GOD MEANS MORE TO YOU THAN THE WORDS OF PEOPLE

Onze video's
Feest 3 | Eerstelingen

Dit 3e feest op Gods kalender staat in het teken van Vernieuwing. In deze studie zullen we zien hoe dit feest op ons leven van toepassing is en hoe Jezus net als de twee voorgaande feesten ook dit feest heeft vervuld tot in detail.

Bekijk deze video >
Feest 2 | Ongezuurde Broden

Wat hebben zuurdesem en zonde met elkaar te maken? We ontdekken het in deze video over het Feest van Ongezuurde Broden. Kijk mee  naar wat dit feest betekende in de tijd van toen en wat het ons te zeggen heeft voor het hier en nu!

Bekijk deze video >
Feest 1 | Pesach

In deze studie ontdekken we een prachtig beeld van Pesach. We zullen gaan zien hoe dit feest een profetische vervulling heeft in Jezus en hoe Pesach ook van toepassing is op ons zelf in het hier en nu. Enjoy watching!

Bekijk deze video >
Feest! | Inleiding

Wettisch, totaal niet relevant voor nu, dat is toch iets voor de Joden? Zo maar wat gedachten die ik had over de 7 Bijbelse Feesten. Wat had ik het mis!! De aankomende periode volgt er een prekenreeks over de 7 Bijbelse Feesten en zullen we ontdekken hoe het écht zit! Gods complete plan, weerspiegelt in de 7 Feesten!

Bekijk deze video >
281