Geef kansarme kinderen in Rehoboth Namibië een hoopvolle toekomst
Bel ons: 06 543 974 85

Welkom op de pagina van Last Call Mission

Het is ons verlangen dat God tot Zijn doel komt in de levens van iedereen. Door het geven van bijbelgefundeerd onderwijs wil Last Call Mission een middel zijn in Gods hand om zoveel mogelijk mensen met Gods Waarheid bekend te maken.

Aangezien veel mensen nog niet van Jezus hebben gehoord of niet meer over Hem willen horen, is het nodig om Jezus te verkondigen. Een laatste oproep; een Last Call. Dat is de missie van LCM. Ook voor hen die al wel een bewuste keus voor Jezus hebben gemaakt, is bijbels gefundeerd onderwijs noodzakelijk om geestelijk te groeien. Daarnaast zijn er ook mensen die jarenlang trouw naar de kerk gaan, maar eigenlijk niets ervaren bij datgene wat er in de kerk gebeurt en geen relatie voelen met Jezus. Het onderwijs van Last Call kan nieuwe inzichten geven.

Vanuit de Hebreeuwse context kunnen de juwelen in Gods Woord zichtbaar worden gemaakt. Bijbelse thema’s die o.a. worden uitgediept zijn de Eindtijd (opname/wederkomst), de 7 Bijbelse Feesten en de betekenis daarvan voor ons in het hier en nu, Oprechte bekering, Toewijding en Levensheiliging. Het is ons doel om het zuivere, pure, gedetailleerde Woord van God te delen. Zoals een tweesnijdend zwaard dat duidelijk onderscheid maakt tussen goed en fout, leugen en waarheid, zwart en wit, licht en duisternis.

Wij hopen dat het onderwijs bemoedigt, aanvuurt en ons voorbereidt op de belangrijkste Bruiloft in ons bestaan, namelijk die van de Gemeente (de Bruid) met Jezus, onze Bruidegom.

YOU GROW WHEN THE WORD OF GOD MEANS MORE TO YOU THAN THE WORDS OF PEOPLE

Videos - De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten |1. Inleiding

In deze studieserie zoomen we  in op de 7 brieven aan de 7 gemeenten waarover we lezen in het bijbelboek Openbaring. In deze inleidende video zullen we zien dat de 7 gemeenten niet alleen de kerk van toen in dat bepaalde gebied vertegenwoordigen, maar de complete gemeente van alle plaatsen en van alle tijden. Wat Jezus tegen deze 7 gemeenten te zeggen heeft, is ook belangrijk voor ons vandaag de dag. De aankomende periode zullen alle gemeenten de revue passeren en ontdekken we de diepe lessen en mooie bemoedigingen van Jezus in de 7 brieven.

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 2. Efeze

In deze studie staat de gemeente Efeze centraal. De eerste uit de reeks van 7 brieven in Openbaring is aan deze gemeente gericht. Efeze is een heel actieve en volhardende gemeente, maar ondanks alle goede dingen is Efeze ook de gemeente van verval. In deze studie ontdekken we waar Jezus deze gemeente mee bemoedigt en waar Hij hen voor waarschuwt. Wat kunnen wij hier van leren? Je hoort er alles over in deze video!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 3. Smyrna

We zijn aangekomen bij de 2e Brief aan de gemeente Smyrna. Deze standvastige en moedige gemeente sluit geen compromissen met de wereld en heeft enorm veel te lijden onder vervolging. Jezus looft en bemoedigt deze oprechte gelovigen en roept hen op om trouw te blijven tot in de dood. In een wereld die steeds verder van God afraakt heb je het als gelovige in deze tijd misschien niet altijd makkelijk. Wat zegt Jezus tot ons door deze brief en welke beloning ligt er voor ons klaar als wij Hem trouw blijven? Bekijk de video en ontdek de antwoorden!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 4. Pergamus

In deze nieuwe studie duiken we in de derde brief aan de gemeente Pergamus. Jezus spreekt over deze plaats als de plek waar de satan woont. Voor gelovigen was het niet makkelijk om in deze omgeving stand te houden. Wij leven in een maatschappij die vergelijkbaar is met Pergamus. Het kan eenzaam voelen om oprecht de Heer en Zijn principes te volgen te midden van deze wereld. Maar de Heer geeft moed en prachtige beloftes aan hen die volhardend standhouden. Ontdek in deze nieuwe studie de waardevolle lessen en bemoedigingen die Jezus ons schenkt door deze brief!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 5. Thyatira

De gemeente Thyatira ontvangt de langste van de 7 brieven. Jezus ziet hun liefde, geloof en hun werken en Hij prijst deze gemeente ook om hun volharding. De Heer kijkt naast goede daden, ook naar hoe de gemeente er op geestelijk gebied voorstaat. Geestelijk onderscheidingsvermogen en de wijze waarop wordt omgegaan met kwaad zijn van heel groot belang. Jezus verwijt de gemeente Thyatira dat Izebel ongemoeid haar gang kan gaan binnen de gemeente. Met dramatische consequenties als gevolg. Wie of wat bedoelt Jezus met Izebel? En waarom waarschuwt Hij hier zo ernstig voor? Wat wil dit zeggen voor ons als gelovigen vandaag de dag? Dit en nog veel meer ontdekken we in deze studie!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 6. Sardis

De vijfde brief van Jezus aan de gemeente Sardis is enorm relevant, juist ook voor gelovigen in het hier en nu. Sardis is een gemeente die voor de buitenwereld levend lijkt, maar in Gods ogen dood is. De gelovigen in Sardis worden wakker geschud door Jezus en Hij roept hen op tot bekering. Jezus waarschuwt de gemeente om Zijn komst te verwachten en zich daarop voor te bereiden. Waakzaamheid is geboden, zodat Zijn komst hen niet zal overvallen als een dief in de nacht. In deze studie gaan we dieper in op de inhoud van deze brief en de belangrijke boodschap van Jezus die hierin doorklinkt aan ons!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 7. Filadelfia

De gemeente Filadelfia is een voorbeeldgemeente voor gelovigen van alle tijden! Het is niet voor niets dat deze gemeente enkel lof ontvangt van Jezus en geen enkele vermaning. Jezus bemoedigt de gelovigen in Filadelfia met prachtige beloftes, die ook van toepassing zijn op Zijn Bruid. De gemeente was ‘klein van kracht’, maar trouw en standvastig. In deze studie ontdekken we wat wij kunnen leren van deze gemeente en wat Jezus door deze brief aan ons wil zeggen. Laat je bemoedigen en aanvuren door deze hoopvolle boodschap!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 8. Laodicea

De zevende en laatste brief is gericht aan de gemeente Laodicea. In materieel opzicht was de gemeente Laodicea rijk, maar in geestelijk opzicht arm. De gelovigen zijn lauw; ze claimen dat ze bij Jezus horen, maar hun manier van leven komt hier niet mee overeen. Jezus verafschuwt dit en Hij spreekt scherpe woorden tot de lauwe gemeente.

De waarschuwende woorden van Jezus in deze brief bevatten een duidelijke wake up call voor gelovigen vandaag de dag. De kenmerken van lauwe gelovigen en gemeenten zien we terug in onze huidige tijd. Een groot aantal mensen dat zich gelovig noemt, staat met 1 been in de wereld en met 1 been in het geloof. De indringende oproep tot bekering die Jezus doet aan het lauwe Laodicea klinkt door in het hier nu.

Net als in de andere brieven schenkt Jezus ook in deze brief prachtige beloften aan de overwinnaars. Voor wie trouw blijft aan Hem ligt een onbeschrijflijk mooie toekomst klaar. Ontdek in deze video wat God tot ons te zeggen heeft door deze brief! 

Bekijk deze video >
Videos - De 7 Bijbelse feesten
Feest! | Inleiding

Wettisch, totaal niet relevant voor nu, dat is toch iets voor de Joden? Zo maar wat gedachten die ik had over de 7 Bijbelse Feesten. Wat had ik het mis!! De aankomende periode volgt er een prekenreeks over de 7 Bijbelse Feesten en zullen we ontdekken hoe het écht zit! Gods complete plan, weerspiegelt in de 7 Feesten!

Bekijk deze video >
Feest 1 | Pesach

In deze studie ontdekken we een prachtig beeld van Pesach. We zullen gaan zien hoe dit feest een profetische vervulling heeft in Jezus en hoe Pesach ook van toepassing is op ons zelf in het hier en nu. Enjoy watching!

Bekijk deze video >
Feest 2 | Ongezuurde Broden

Wat hebben zuurdesem en zonde met elkaar te maken? We ontdekken het in deze video over het Feest van Ongezuurde Broden. Kijk mee  naar wat dit feest betekende in de tijd van toen en wat het ons te zeggen heeft voor het hier en nu!

Bekijk deze video >
Feest 3 | Eerstelingen

Dit 3e feest op Gods kalender staat in het teken van Vernieuwing. In deze studie zullen we zien hoe dit feest op ons leven van toepassing is en hoe Jezus net als de twee voorgaande feesten ook dit feest heeft vervuld tot in detail.

Bekijk deze video >
Feest 4 | Wekenfeest

Dit feest wordt ook wel het Pinksterfeest genoemd. En in deze studie horen we hoe toepasselijk dat is. Ook bij dit feest signaleren we hoe geniaal God Zijn plan weerspiegelt in de door Hem ingestelde feesten. Ontdek hoe wij door het vervulde Wekenfeest mogen leven in verbondenheid met Hem!

Bekijk deze video >
Joodse Bruiloft | Inleiding Bazuinenfeest

Zowel Jezus als Paulus maken in de bijbel meerdere malen de vergelijking van Jezus als Bruidegom en de gemeente als Bruid. In deze inleidende studie op het Bazuinenfeest zullen we zien hoe wonderlijk mooi de Joodse Bruiloft overeenkomt met deze vergelijking. Deze video is tegelijkertijd een ‘must-see’ als achtergrondinformatie voor de volgende studie over het Bazuinenfeest.

Bekijk deze video >
Feest 5 | Bazuinenfeest

We zijn aangekomen bij de drie najaarsfeesten en de eerste daarvan is het Bazuinenfeest. Dit 5e feest op Gods kalender is het meest hoopvolle feest voor ons als gelovigen in deze tijd. Het is het eerstvolgende feest dat door Jezus vervuld zal worden en heeft te maken met een geweldige gebeurtenis die voor de deur staat. Hoor er alles over in deze nieuwe studie!

Bekijk deze video >
Kerst | de Waarheid aan het Licht

Het kerstverhaal is misschien wel het bekendste verhaal uit de Bijbel, 
voor gelovigen en ongelovigen. De vertrouwde kerststal met de ezel en 
de os en kindje Jezus in het stro in een voederbak. Wat als blijkt dat we bij de geboorte van Jezus niets van deze dingen terugvinden in de bijbel? In deze studie zullen we ontdekken wat de bijbel er wél over zegt en wat de oorsprong is van kerst. 
 

Bekijk deze video >
Feest 6 | Grote Verzoendag

Grote Verzoendag is de meest heilige dag voor de Joden. We zullen zien dat dit indrukwekkende feest ook van grote betekenis is voor ons als gelovigen in deze tijd. Grote Verzoendag is daarnaast een schaduwritueel van de Wederkomst die na de opname van de Bruid zal plaatsvinden. Laat je verrassen en verwonderen door dit kostbare feest in deze nieuwe studie.

Bekijk deze video >
Feest 7 | Loofhuttenfeest

Het laatste en 7e Bijbelse Feest is het Loofhuttenfeest. Dit feest wordt ook wel Feest der Tabernakels (=tenten) genoemd. Dit feest heeft alles te maken met God die onder Zijn volk komt “tabernakelen” = onder Zijn volk komt wonen. Net als de 6 voorgaande feesten heeft het Loofhuttenfeest naast een betekenis voor het volk Israël ook een vervulling in Jezus én een profetische betekenis. Het is een feest van grote blijdschap, en wij mogen vol vreugde naar de vervulling van dit feest uitzien!

Bekijk deze video >

Samenvatting 7 Bijbelse Feesten

Naar aanleiding van de studies over de 7 Bijbelse Feesten hebben we een samenvatting gemaakt. We zijn heel blij met het resultaat van dit schematisch overzicht. 

Wil jij dit naslagwerk over de Bijbelse Feesten ook graag ontvangen? Dat kan! We sturen het graag (kosteloos) op.

Aanvragen kan door een e-mail met adresgegevens te sturen naar lastcallmission@renekidscentre.nl.

281