Geef kansarme kinderen in Rehoboth Namibië een hoopvolle toekomst
Bel ons: 06 543 974 85

Welkom op de pagina van Last Call Mission

Het is ons verlangen dat God tot Zijn doel komt in de levens van iedereen. Door het geven van bijbelgefundeerd onderwijs wil Last Call Mission een middel zijn in Gods hand om zoveel mogelijk mensen met Gods Waarheid bekend te maken.

Aangezien veel mensen nog niet van Jezus hebben gehoord of niet meer over Hem willen horen, is het nodig om Jezus te verkondigen. Een laatste oproep; een Last Call. Dat is de missie van LCM. Ook voor hen die al wel een bewuste keus voor Jezus hebben gemaakt, is bijbels gefundeerd onderwijs noodzakelijk om geestelijk te groeien. Daarnaast zijn er ook mensen die jarenlang trouw naar de kerk gaan, maar eigenlijk niets ervaren bij datgene wat er in de kerk gebeurt en geen relatie voelen met Jezus. Het onderwijs van Last Call kan nieuwe inzichten geven.

Vanuit de Hebreeuwse context kunnen de juwelen in Gods Woord zichtbaar worden gemaakt. Bijbelse thema’s die o.a. worden uitgediept zijn de Eindtijd (opname/wederkomst), de 7 Bijbelse Feesten en de betekenis daarvan voor ons in het hier en nu, Oprechte bekering, Toewijding en Levensheiliging. Het is ons doel om het zuivere, pure, gedetailleerde Woord van God te delen. Zoals een tweesnijdend zwaard dat duidelijk onderscheid maakt tussen goed en fout, leugen en waarheid, zwart en wit, licht en duisternis.

Wij hopen dat het onderwijs bemoedigt, aanvuurt en ons voorbereidt op de belangrijkste Bruiloft in ons bestaan, namelijk die van de Gemeente (de Bruid) met Jezus, onze Bruidegom.

YOU GROW WHEN THE WORD OF GOD MEANS MORE TO YOU THAN THE WORDS OF PEOPLE

Video - De Doop
De Doop

Volwassendoop, kinderdoop, overdoop, geloofsdoop. Al deze termen heb jij misschien ook wel eens gehoord. Het blijkt soms een fijngevoelig onderwerp onder gelovigen. 

Om de doop, en de rijke betekenis daarvan, goed te kunnen begrijpen, is het goed om te weten wat God ons er over leert. 

Wanneer mag iemand zich laten dopen en door wie mag er gedoopt worden? Is de doop gekomen in plaats van de besnijdenis? Of is de doop het teken van het nieuwe verbond? Is gedoopt zijn een voorwaarde voor onze redding? 

In deze studie streven we naar Bijbelgefundeerde antwoorden op deze veelvoorkomende vragen en wordt de Bijbelse grondslag van de doop zo helder, duidelijk en zuiver mogelijk uiteengezet. 
 

Bekijk deze video >
Video - Ben jij gereed?
Ben jij gereed?

Eind 2022 liet God iets bijzonders aan René zien. God openbaarde hem diverse dingen met een diepere betekenis met daarbij de opdracht om deze belangrijke boodschap te delen.

Datums en gebeurtenissen rondom zijn bruiloft, de Elfstedentocht en de zwangerschap en geboorte van een nichtje kwamen allemaal samen. De inhoud van wat God ermee wilde zeggen werd stukje bij beetje steeds meer duidelijk. Nu alle puzzelstukjes op hun plek zijn gevallen heeft René er onlangs over gesproken in de Friese gemeente Het Keerpunt. 

In deze video hoor je zijn verhaal en de dringende oproep om gehoor te geven aan Gods eigen oproep die hier doorheen klinkt. Be prepared, oftewel: Zorg dat je er klaar voor bent!

Bekijk deze video >
Videos - Eind In-Zicht
Eind In-Zicht | 1. Inleiding

Wat staat er in de toekomst allemaal te gebeuren en in welke volgorde zullen de dingen gaan verlopen waar we in de bijbel over lezen m.b.t. de eindtijd? In deze studiereeks willen we Bijbelgefundeerd en zo helder en duidelijk mogelijk uiteenzetten welke antwoorden de Bijbel ons hierover geeft.

Wanneer we Gods beloften m.b.t. de toekomst zullen begrijpen, zal het meer gaan leven in ons hart. En dat is zó de moeite waard. Ons verlangen is dat dit onderwijs verhelderend en leerzaam zal zijn en inzicht zal schenken in de profetieën en Gods plan met deze wereld.

Bekijk deze video >
Eind In-Zicht | 2. Wat hierna zal geschieden

In deze studie gaan we dieper in op wat ‘wat hierna zal geschieden’.

Wat staat er als eerste te gebeuren op Gods kalender? Wat krijgt Johannes geopenbaard rondom de Troon van God en wat wordt er bedoeld met de boekrol met de  7 zegels? Wat zijn de gevolgen als deze zegels worden geopend en welke boodschap klinkt hierin door aan ons?

Ontdek er alles over in deze video!

Bekijk deze video >
Eind In-Zicht | 3. Wat hierna zal geschieden

We zijn aangekomen bij de 3e video van de serie Eind In-Zicht. We zoomen dieper in op het blazen van de 7 bazuinen tijdens de Grote Verdrukking. Wat zijn de gevolgen van deze bazuinoordelen? Zal dit allemaal letterlijk plaatsvinden of is dit symbolisch bedoeld? 

De overwinning over het kwaad zal eens volmaakt zichtbaar zijn, maar op dit moment is de satan nog de overste van de wereld. Wat is het verschil tussen satan als een overwonnen en een gebonden vijand? Hoe moeten wij omgaan met al het onrecht en de ellende waar we hier op aarde mee worden geconfronteerd? 

In deze studie gaan we op zoek naar antwoorden en ontdekken we wat God door Zijn profetieën tot ons te zeggen heeft! 
 

Bekijk deze video >
Eind In-Zicht | 4. Wat hierna zal geschieden

In Openbaring 10 en 11 lezen we dat Johannes een boekrol moet opeten, een tempel moet opmeten en dat er twee getuigen verschijnen. Daarnaast lezen we in Openbaring 12 over een teken in de hemel van een zwangere vrouw, een mannelijk kind en een vuurrode draak. 

Wie zijn de twee getuigen, waar staat het teken in de hemel voor en wat hebben deze gebeurtenissen te betekenen? Daar gaan we deze studie dieper op in. Zit er een verschil tussen de wegen die God gaat met Zijn verbondsvolk Israël en met de Gemeente als Bruid van Christus? Het antwoord op deze vraag komt in deze video ook aan bod.

Enjoy watching!

Bekijk deze video >
Eind In-Zicht | 5. Wat hierna zal geschieden

In deze nieuwe studie gaan we dieper in op de vraag wie of wat is de Antichrist? Ook gaan we ontdekken wat er wordt bedoeld met (de val van) Babylon. En hoe zit het met het merkteken van het beest? Is dit nu al aan de orde en wat houdt dit merkteken in?

Misschien heb je wel eens gehoord over één wereldreligie en een nieuwe wereldorde. Waar doelt dit op en zegt de Bijbel hier ook iets over? Dit en meer hoor je in deze nieuwe video. 

Bekijk deze video >
Eind In-Zicht | 6. Wat hierna zal geschieden

In deze studie gaan we dieper in op de 7 schaaloordelen, de Armageddon oorlog en de Wederkomst van Jezus.

In de vorige studies hebben we gezien hoe de goddeloosheid en het verderf een climax bereiken in de 2e helft van de Grote Verdrukking. Daardoor kunnen we extra goed begrijpen dat Gods Toorn een hoogtepunt bereikt.

Wat is het gevolg van de 7 schaaloordelen? Hoe verloopt de strijd bij Armageddon? En waar en wanneer zal Jezus terugkomen? Je hoort er alles over in deze nieuwe video! 
 

Bekijk deze video >
Eind In-Zicht | 7. Wat hierna zal geschieden

In deze video gaan we verder waar we met studie 6 zijn geëindigd. We zullen dieper ingaan op wat er na de Wederkomst van Jezus staat te gebeuren. We zoomen in op het 1000-jarig Vrederijk en gaan ontdekken of dit hetzelfde is als de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

In Openbaring 20 wordt gesproken over een 1e opstanding en over een 2e dood. Wat wordt hiermee bedoeld? Ook dat zullen we in deze studie uitgebreid toelichten. 
 

Bekijk deze video >
Eind In-Zicht | 8. Wat hierna zal geschieden

We hebben in de voorgaande studies gezien hoe Jezus bij Zijn 1e komst kwam om te redden, en hoe Hij bij Zijn Wederkomst zal komen om te oordelen. Er is onderscheid tussen het oordeel over gelovigen en het oordeel over ongelovigen. En ook het moment waarop dit oordeel plaatsvindt, verschilt. In deze video zullen we de verschillende oordelen uitgebreid toelichten. Moeten wij dit oordeel met angst en beven tegemoet zien, of ligt het een beetje anders?

Daarnaast gaan we in deze studie dieper in op het 1000-jarig Vrederijk dat tot een einde zal komen. Op welk moment en op welke manier zal dit gebeuren en hoe zal het daarna verder gaan? Je hoort er alles over in deze video.

Bekijk deze video >
Eind In-Zicht | 9. Wat hierna zal geschieden

We zijn aangekomen bij het 9e en tevens laatste deel van deze serie Eind In-Zicht. Deze studie staat in het teken van Volmaakte Vernieuwing. De Nieuwe Hemel, de Nieuwe Aarde, het Nieuwe Jeruzalem: Wat hebben Openbaring 21 en 22 en rest van de Bijbel ons hierover te vertellen? Je hoort er alles over in deze video. 

Het is ons gebed dat deze complete studiereeks verhelderend en leerzaam zal zijn en inzicht zal schenken in de profetieën en Gods plan met deze wereld. Wanneer we Gods beloften m.b.t. de toekomst zullen begrijpen, zal het meer gaan leven in ons hart. En dat is zó de moeite waard! 

Bekijk deze video >
Videos - De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten |1. Inleiding

In deze studieserie zoomen we  in op de 7 brieven aan de 7 gemeenten waarover we lezen in het bijbelboek Openbaring. In deze inleidende video zullen we zien dat de 7 gemeenten niet alleen de kerk van toen in dat bepaalde gebied vertegenwoordigen, maar de complete gemeente van alle plaatsen en van alle tijden. Wat Jezus tegen deze 7 gemeenten te zeggen heeft, is ook belangrijk voor ons vandaag de dag. De aankomende periode zullen alle gemeenten de revue passeren en ontdekken we de diepe lessen en mooie bemoedigingen van Jezus in de 7 brieven.

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 2. Efeze

In deze studie staat de gemeente Efeze centraal. De eerste uit de reeks van 7 brieven in Openbaring is aan deze gemeente gericht. Efeze is een heel actieve en volhardende gemeente, maar ondanks alle goede dingen is Efeze ook de gemeente van verval. In deze studie ontdekken we waar Jezus deze gemeente mee bemoedigt en waar Hij hen voor waarschuwt. Wat kunnen wij hier van leren? Je hoort er alles over in deze video!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 3. Smyrna

We zijn aangekomen bij de 2e Brief aan de gemeente Smyrna. Deze standvastige en moedige gemeente sluit geen compromissen met de wereld en heeft enorm veel te lijden onder vervolging. Jezus looft en bemoedigt deze oprechte gelovigen en roept hen op om trouw te blijven tot in de dood. In een wereld die steeds verder van God afraakt heb je het als gelovige in deze tijd misschien niet altijd makkelijk. Wat zegt Jezus tot ons door deze brief en welke beloning ligt er voor ons klaar als wij Hem trouw blijven? Bekijk de video en ontdek de antwoorden!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 4. Pergamus

In deze nieuwe studie duiken we in de derde brief aan de gemeente Pergamus. Jezus spreekt over deze plaats als de plek waar de satan woont. Voor gelovigen was het niet makkelijk om in deze omgeving stand te houden. Wij leven in een maatschappij die vergelijkbaar is met Pergamus. Het kan eenzaam voelen om oprecht de Heer en Zijn principes te volgen te midden van deze wereld. Maar de Heer geeft moed en prachtige beloftes aan hen die volhardend standhouden. Ontdek in deze nieuwe studie de waardevolle lessen en bemoedigingen die Jezus ons schenkt door deze brief!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 5. Thyatira

De gemeente Thyatira ontvangt de langste van de 7 brieven. Jezus ziet hun liefde, geloof en hun werken en Hij prijst deze gemeente ook om hun volharding. De Heer kijkt naast goede daden, ook naar hoe de gemeente er op geestelijk gebied voorstaat. Geestelijk onderscheidingsvermogen en de wijze waarop wordt omgegaan met kwaad zijn van heel groot belang. Jezus verwijt de gemeente Thyatira dat Izebel ongemoeid haar gang kan gaan binnen de gemeente. Met dramatische consequenties als gevolg. Wie of wat bedoelt Jezus met Izebel? En waarom waarschuwt Hij hier zo ernstig voor? Wat wil dit zeggen voor ons als gelovigen vandaag de dag? Dit en nog veel meer ontdekken we in deze studie!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 6. Sardis

De vijfde brief van Jezus aan de gemeente Sardis is enorm relevant, juist ook voor gelovigen in het hier en nu. Sardis is een gemeente die voor de buitenwereld levend lijkt, maar in Gods ogen dood is. De gelovigen in Sardis worden wakker geschud door Jezus en Hij roept hen op tot bekering. Jezus waarschuwt de gemeente om Zijn komst te verwachten en zich daarop voor te bereiden. Waakzaamheid is geboden, zodat Zijn komst hen niet zal overvallen als een dief in de nacht. In deze studie gaan we dieper in op de inhoud van deze brief en de belangrijke boodschap van Jezus die hierin doorklinkt aan ons!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 7. Filadelfia

De gemeente Filadelfia is een voorbeeldgemeente voor gelovigen van alle tijden! Het is niet voor niets dat deze gemeente enkel lof ontvangt van Jezus en geen enkele vermaning. Jezus bemoedigt de gelovigen in Filadelfia met prachtige beloftes, die ook van toepassing zijn op Zijn Bruid. De gemeente was ‘klein van kracht’, maar trouw en standvastig. In deze studie ontdekken we wat wij kunnen leren van deze gemeente en wat Jezus door deze brief aan ons wil zeggen. Laat je bemoedigen en aanvuren door deze hoopvolle boodschap!

Bekijk deze video >
De 7 Brieven aan de 7 Gemeenten | 8. Laodicea

De zevende en laatste brief is gericht aan de gemeente Laodicea. In materieel opzicht was de gemeente Laodicea rijk, maar in geestelijk opzicht arm. De gelovigen zijn lauw; ze claimen dat ze bij Jezus horen, maar hun manier van leven komt hier niet mee overeen. Jezus verafschuwt dit en Hij spreekt scherpe woorden tot de lauwe gemeente.

De waarschuwende woorden van Jezus in deze brief bevatten een duidelijke wake up call voor gelovigen vandaag de dag. De kenmerken van lauwe gelovigen en gemeenten zien we terug in onze huidige tijd. Een groot aantal mensen dat zich gelovig noemt, staat met 1 been in de wereld en met 1 been in het geloof. De indringende oproep tot bekering die Jezus doet aan het lauwe Laodicea klinkt door in het hier nu.

Net als in de andere brieven schenkt Jezus ook in deze brief prachtige beloften aan de overwinnaars. Voor wie trouw blijft aan Hem ligt een onbeschrijflijk mooie toekomst klaar. Ontdek in deze video wat God tot ons te zeggen heeft door deze brief! 

Bekijk deze video >
Videos - De 7 Bijbelse feesten
Feest! | Inleiding

Wettisch, totaal niet relevant voor nu, dat is toch iets voor de Joden? Zo maar wat gedachten die ik had over de 7 Bijbelse Feesten. Wat had ik het mis!! De aankomende periode volgt er een prekenreeks over de 7 Bijbelse Feesten en zullen we ontdekken hoe het écht zit! Gods complete plan, weerspiegelt in de 7 Feesten!

Bekijk deze video >
Feest 1 | Pesach

In deze studie ontdekken we een prachtig beeld van Pesach. We zullen gaan zien hoe dit feest een profetische vervulling heeft in Jezus en hoe Pesach ook van toepassing is op ons zelf in het hier en nu. Enjoy watching!

Bekijk deze video >
Feest 2 | Ongezuurde Broden

Wat hebben zuurdesem en zonde met elkaar te maken? We ontdekken het in deze video over het Feest van Ongezuurde Broden. Kijk mee  naar wat dit feest betekende in de tijd van toen en wat het ons te zeggen heeft voor het hier en nu!

Bekijk deze video >
Feest 3 | Eerstelingen

Dit 3e feest op Gods kalender staat in het teken van Vernieuwing. In deze studie zullen we zien hoe dit feest op ons leven van toepassing is en hoe Jezus net als de twee voorgaande feesten ook dit feest heeft vervuld tot in detail.

Bekijk deze video >
Feest 4 | Wekenfeest

Dit feest wordt ook wel het Pinksterfeest genoemd. En in deze studie horen we hoe toepasselijk dat is. Ook bij dit feest signaleren we hoe geniaal God Zijn plan weerspiegelt in de door Hem ingestelde feesten. Ontdek hoe wij door het vervulde Wekenfeest mogen leven in verbondenheid met Hem!

Bekijk deze video >
Joodse Bruiloft | Inleiding Bazuinenfeest

Zowel Jezus als Paulus maken in de bijbel meerdere malen de vergelijking van Jezus als Bruidegom en de gemeente als Bruid. In deze inleidende studie op het Bazuinenfeest zullen we zien hoe wonderlijk mooi de Joodse Bruiloft overeenkomt met deze vergelijking. Deze video is tegelijkertijd een ‘must-see’ als achtergrondinformatie voor de volgende studie over het Bazuinenfeest.

Bekijk deze video >
Feest 5 | Bazuinenfeest

We zijn aangekomen bij de drie najaarsfeesten en de eerste daarvan is het Bazuinenfeest. Dit 5e feest op Gods kalender is het meest hoopvolle feest voor ons als gelovigen in deze tijd. Het is het eerstvolgende feest dat door Jezus vervuld zal worden en heeft te maken met een geweldige gebeurtenis die voor de deur staat. Hoor er alles over in deze nieuwe studie!

Bekijk deze video >
Kerst | de Waarheid aan het Licht

Het kerstverhaal is misschien wel het bekendste verhaal uit de Bijbel, 
voor gelovigen en ongelovigen. De vertrouwde kerststal met de ezel en 
de os en kindje Jezus in het stro in een voederbak. Wat als blijkt dat we bij de geboorte van Jezus niets van deze dingen terugvinden in de bijbel? In deze studie zullen we ontdekken wat de bijbel er wél over zegt en wat de oorsprong is van kerst. 
 

Bekijk deze video >
Feest 6 | Grote Verzoendag

Grote Verzoendag is de meest heilige dag voor de Joden. We zullen zien dat dit indrukwekkende feest ook van grote betekenis is voor ons als gelovigen in deze tijd. Grote Verzoendag is daarnaast een schaduwritueel van de Wederkomst die na de opname van de Bruid zal plaatsvinden. Laat je verrassen en verwonderen door dit kostbare feest in deze nieuwe studie.

Bekijk deze video >
Feest 7 | Loofhuttenfeest

Het laatste en 7e Bijbelse Feest is het Loofhuttenfeest. Dit feest wordt ook wel Feest der Tabernakels (=tenten) genoemd. Dit feest heeft alles te maken met God die onder Zijn volk komt “tabernakelen” = onder Zijn volk komt wonen. Net als de 6 voorgaande feesten heeft het Loofhuttenfeest naast een betekenis voor het volk Israël ook een vervulling in Jezus én een profetische betekenis. Het is een feest van grote blijdschap, en wij mogen vol vreugde naar de vervulling van dit feest uitzien!

Bekijk deze video >

Samenvatting 7 Bijbelse Feesten

Naar aanleiding van de studies over de 7 Bijbelse Feesten hebben we een samenvatting gemaakt. We zijn heel blij met het resultaat van dit schematisch overzicht. 

Wil jij dit naslagwerk over de Bijbelse Feesten ook graag ontvangen? Dat kan! We sturen het graag (kosteloos) op.

Aanvragen kan door een e-mail met adresgegevens te sturen naar lastcallmission@renekidscentre.nl.

281