Geef kansarme kinderen in Rehoboth Namibië een hoopvolle toekomst
Bel ons: 06 543 974 85

Bevorderd tot Heerlijkheid

 

‘De geur van balsem en wierook maakt gelukkig, maar zoeter voor het hart is ware vriendschap’  Spreuken 27:9

Jacobus Seth Dreyer 
27-02-1965  ~  04-04-2021

Onze lieve ‘broer’, trouwe vriend en bijzondere man van God is op 4 april 2021 overleden.

In het hart van vrijwel iedereen die Jacobus heeft ontmoet en gekend, heeft hij een speciale plek achtergelaten. Zijn rake profetieën, bemoedigende woorden en scherpe geestelijke onderscheidingsvermogen zijn voor velen tot zegen geweest. Vanuit zijn intieme relatie met God was het behagen van Zijn Schepper Jacobus levensdoel. Dit werd lang niet altijd door iedereen goed begrepen. In de bijbel lezen we dat God Zijn profeten vreemde opdrachten liet uitvoeren. Profeten werden vaak mis begrepen en al zeker niet geëerd en het was geen gemakkelijke taak. Dit gold in zekere zin ook voor Jacobus. Zijn moedige, trouwe en standvastige geloof is bewonderenswaardig en voor ons een groot voorbeeld. 


 

 

Wij zijn enorm dankbaar dat wij hem mochten kennen, met hem mochten optrekken en van hem mochten leren. Naast onze kostbare vriendschap, betekende Jacobus onnoemelijk veel voor het René Kids Centre. Als zoon van oma Magdalena vormde hij samen met René het fundament. Zijn tomeloze inzet voor het RKC is ongekend en er zijn geen woorden om hem daarvoor te eren en te bedanken. Zijn overlijden is bevrijdend voor hem, maar een groot gemis voor ons en iedereen die hem liefhad. Het doet ons oprecht pijn om hem te moeten missen hier op aarde, maar wij houden vast aan het feit dat wij niet hoeven te rouwen zoals zij die geen hoop hebben. Wij putten troost en zelfs blijdschap uit Jacobus eigen laatste woorden: ‘Ik ga naar Huis, naar mijn Vader’. 

‘Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem’ 1 Thessalonicenzen 4:13-14

Jacobus Foto .jpeg
188