Geef kansarme kinderen in Rehoboth Namibië een hoopvolle toekomst
Bel ons: 06 543 974 85

Hernieuwde RKC-structuur: terug naar de basis

Het René Kids Centre werkt sinds januari 2018 vanuit een hernieuwde structuur. 2017 was een jaar van herbezinning. Wat was ook alweer Gods plan met het RKC, hoe is het begonnen en waar wil Hij het RKC voor gebruiken? We gingen terug naar de basis en werken sinds januari 2018 vanuit een hernieuwde structuur.

Deze nieuwe structuur betekent dat meer taken en verantwoordelijkheden overgedragen zijn aan de medewerkers in Namibië. Uitgangspunt is om gebruik te maken van de gaven en talenten die in Namibië aanwezig zijn. Ze krijgen zo steeds meer verantwoordelijkheid en groeien in zelfvertrouwen. Dit sluit helemaal aan bij de visie van het RKC om mensen en kinderen te laten ervaren dat ze waardevol zijn in Gods ogen.

De droom van oma Magdalena

Oma Magdalena had een droom, een diep verlangen om van betekenis te zijn en verschil te maken in Block E, Rehoboth en ver daarbuiten. Die droom resulteerde in een centrum waar kinderen en volwassenen mogen uitzien naar een hoopvolle toekomst, het René Kids Centre. Door de jaren heen ontstonden diverse programma’s en projecten. René Ruitenberg: “Nederlanders willen altijd graag wat doén. Er ontstonden prachtige initiatieven, maar tegelijkertijd voeren we steeds verder van ons echte doel af. Er was behoefte aan meer focus, aan een duidelijke visie. Nu heb ik voor het eerst het gevoel dat we verder gaan bouwen. Er zijn mooie stappen gezet.”

Het aantal programma’s is daarom teruggebracht van vijftien naar acht. Zo kunnen we meer focus aanbrengen op de bedoeling en kwaliteit van deze programma’s. Daarnaast zijn er nog vier projecten die binnen het RKC aandacht krijgen: het agrarische project is volop in bedrijf. De overige projecten (RKC Recycling, RKC Sport en RKC Huisvesting) zijn voor de lange termijn, maar zullen in de toekomst meer vorm krijgen (lees meer). Al deze programma’s en projecten worden uitgevoerd vanuit onze geestelijke kernwaarden.

Leiderschapsteam Namibië

Het leiderschapsteam (bedieningenteam) in Namibië heeft per 1 januari 2018 het hoogste gezag. Het is een team waarvan wij geloven dat God ze deze plaats binnen de organisatie heeft gegeven (1 Kor. 12:28). Hun doel is om het geestelijke DNA van het RKC te bewaken en uit te bouwen. Het bedieningenteam heeft een bestuur aangesteld in Namibië en een team van medewerkers (oudsten en diakenen) om de programma’s en ondersteunende activiteiten te begeleiden. Voor elk programma en project is één van deze medewerkers verantwoordelijk. Er zijn diverse vrijwilligers die hen hierbij ondersteunen.

Bedieningenteam Nederland

Ook vanuit Nederland is er een bedieningenteam actief. Hoewel het bedieningenteam in Namibië de leiding heeft, ondersteunt en adviseert dit team vanuit Nederland het bedieningenteam in Namibië én hun bediening. Beide teams zijn een eenheid, die samen met vreugde en vrijheid werken vanuit deze structuur. 

Verder bouwen

Vanuit deze hernieuwde structuur wil het RKC verder bouwen. De hernieuwde structuur en programma's draaien sinds begin 2018. René Ruitenberg: "Tijdens mijn verblijf in Namibië kon ik met eigen ogen zien dat de aanpassingen hebben gezorgd voor positieve veranderingen. We hebben een duidelijke visie, die we met elkaar omarmen. We hebben één doel en daar gaan we samen voor. Dat levert vruchten op." 

 

Bekijk hier de nieuwe structuur uitgelegd in Prezi

188