Geef kansarme kinderen in Rehoboth Namibië een hoopvolle toekomst
Bel ons: 06 543 974 85

Jaarverslag 2015 staat online

Wij zijn volledig afhankelijk van giften en daarom vinden we het belangrijk om zo volledig mogelijk te rapporteren over onze activiteiten en financiën. We hebben daarom veel aandacht besteed aan ons jaarverslag. Dat verslag is nu online in te zien.

Download het René Kids Centre Jaarverslag 2015

Voorzitter Henri van de Ruitenbeek: "2015 is een jaar geweest dat in het teken stond van kwetsbaarheid, ontdekken en groeien. Na 5 jaar fysiek bouwen aan het gebouw en het inrichten van het terrein hebben we het afgelopen jaar stappen mogen zetten in een verandering in onze programma’s, vooral in de inhoud en benadering daarvan. Wij hebben als RKC in gebed mogen zoeken naar een andere invulling van de programma’s.

De uitkomst van de zoektocht is de wens om meer relatiegericht te werken met de kinderen in onze programma’s. Wij willen meer investeren in het kind om de gaven en talenten beter tot zijn recht te laten komen en verder te laten ontwikkelen. Ook willen we een verbinding leggen met de thuissituatie door meer te investeren in de relatie met de ouders van het kind."

188