Geef kansarme kinderen in Rehoboth Namibië een hoopvolle toekomst
Bel ons: 06 543 974 85

Jaarverslag 2016

Voorwoord Annemieke de Jong, voorzitter Nederlands bestuur.

2016 was een enerverend jaar, een jaar van herbezinning. Wat was ook alweer Gods plan met het RKC, hoe is het begonnen en waar wil Hij het RKC voor gebruiken?


Terug naar de basis. Oma Magdalena bood kinderen een plek om te ontspannen en even kind te zijn. Ze voorzag in twee basisbehoeften: voedsel en aandacht. Dat is ook waar we als RKC voor willen blijven staan. Met dit voor ogen hebben we de programma’s eens kritisch bekeken. Vandaar ook dat we vorig jaar al schreven dat er veranderingen in programma’s zouden gaan plaatsvinden. Meer gericht op het opbouwen van een relatie met het kind én zijn ouder/verzorger. Meer investeren in de gaven en talenten van kinderen, zodat ze die verder kunnen ontwikkelen. Deze verandering heeft vorm gekregen in huisbezoeken, maar ook in bijeenkomsten voor ouders. Terwijl de kinderen naar de huiswerkklas gaan, krijgen ouders informatie over opvoeden en daaraan gerelateerde onderwerpen.

In september vond de eerste Medical Outreach plaats, georganiseerd door een plaatselijke kerk. Ruim 400 mensen kwamen langs voor medisch onderzoek en gebed. Prachtig om te zien hoe praktische en geestelijke hulp zo samen kunnen gaan!

Op de RKC Rehoboth Farm groeien en bloeien niet alleen het hele jaar door diverse groenten, maar ook lokale mensen komen tot groei en bloei. Ze leren over “hulle Vader die landbouer” en over het kweken en oogsten van gewassen. 

Ze krijgen zo steeds meer verantwoordelijkheid en groeien in zelfvertrouwen. Dit sluit helemaal aan bij de visie van het RKC om mensen en kinderen te laten ervaren dat ze waardevol zijn in Gods ogen.

Vanaf november is het Nederlandse bestuur samen met het Namibische bestuur een nieuwe fase ingegaan van een groeiende organisatie. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden zullen aan Namibië overgedragen worden. Uitgangspunt is om gebruik te maken van gaven en talenten die in Namibië aanwezig zijn. Daarnaast zijn we gestart met onderzoeken welke gaven en talenten binnen de organisatie in Nederland aanwezig zijn en hoe die het beste ingezet kunnen worden, zodat het werk in Namibië optimaal ondersteund wordt. Dit veranderingsproces zorgt natuurlijk tijdelijk voor onduidelijkheid en verwarring, maar we geloven en vertrouwen dat we toewerken naar een gezonde organisatievorm.

In de rest van dit jaarverslag kunt u meer lezen over de inhoud van alle activiteiten.

We wensen u veel leesplezier! 

Bekijk het jaarverslag 2016

188