Geef kansarme kinderen in Rehoboth Namibië een hoopvolle toekomst
Bel ons: 06 543 974 85

Jaarverslag over 2017 online

Het jaarverslag van het René Kids Centre over 2017 staat online. Wij zijn volledig afhankelijk van giften en daarom vinden we het belangrijk om zo volledig mogelijk te rapporteren over onze activiteiten en financiën. Het jaarverslag is nu online te lezen. 

"Die kinders, ouers en die groter gemeenskap van Rehoboth is nie net dankbaar vir finansiële ondersteuning nie, maar veral vir die geestelike opbou, kulturele integrasie en uitruil van humanitêre liefde met die mense van Holland, wat aanduidend is van ons gelykheid voor God", zegt Jeffrey Kasupi (voorzitter Namibisch bestuur) in het voorwoord van het jaarverslag 2017. 

Gelijkheid

De ‘gelykheid’ die Jeffrey hierboven beschrijft, was in 2017 één van de doelen en resultaten van een overgangsfase. Er is tijd genomen om te evalueren, waarbij alle programma’s tijdelijk stop gezet werden om samen tot een hernieuwde structuur te komen. Een structuur die uitgaat van gelijkheid. Een structuur die niet enkel gericht is op de fysieke verzorging van de mensen in Rehoboth, maar juist op het bouwen van Gods Koninkrijk en Zijn licht te laten schijnen op het RKC en in Rehoboth.

Jeffrey: “As deel van die oorgang is die organisasie, bestuur en leierskapstrukture van Namibië 'n presiese replika of weergawe van die strukture in Holland, wat sodoende die deursigtigheid,toepaslike toewysing van fondse vir onderskeie programme aanmoedig, waar die Namibiese leierskap onafhanklik bedryf word en die Hollandse eweknieë in die posisie plaas om advies, leiding en inligting te gee.”

Die kinders, die mense van Rehoboth, die personeel en die RKC-bestuur wil al ons Hollandse besoekers in die jaar bedank. Dit was 'n baie suksesvolle interaksie van liefde, kommunikeer en omgee. Ons wil baie groepe, individue, jeugdiges en selfs toeriste aanmoedig om ons te besoek en ons Goddelike en warm gasvryheid, diverse kulture, waardering en baie liefde te ervaar.

Veel leesplezier

In de rest van dit jaarverslag kunt u meer lezen over de inhoud van alle activiteiten, de missie en visie van het RKC, de financiële situatie van onze stichting en onze dromen. We wensen u veel leesplezier! 

Bekijk het jaarverslag 2017

188