Geef kansarme kinderen in Rehoboth Namibië een hoopvolle toekomst
Bel ons: 06 543 974 85

Johannes had een alcoholprobleem, nu een baan

Verandering gaat vaak langzaam, maar soms is het er van het één op het andere moment. Zoals bij Johannes. Hij leeft het leven dat velen leven in Block E. Maar op een dag werd alles anders. Nu heeft hij een baan en is hij trots.

Chain Breakers

Johannes kwam een paar jaar geleden bij de Chain Breakers Course avonden. Op deze avonden zijn mensen welkom die meer over God willen leren. Er wordt samen gegeten en gepraat. Veel mensen die komen hebben ook een alcoholprobleem. Dit was ook het geval bij Johannes. Totdat hij geraakt werd door het evangelie en z'n leven aan God gaf.

Het is moeilijk in een omgeving als die in Block E om te geloven in jezelf, omdat je zo vaak verliest. Van verleidingen, maar ook verliest men de hoop op een leven dat beter wordt. Hoop is ver weg.

De boodschap van God is de boodschap van liefde, zelfs voor mensen die er volgens zichzelf en volgens de maatstaf van de wereld weinig van maken. Geliefd zijn en belangrijk gevonden worden, wat bevrijdend voor heel veel mensen in Afrika en zeker ook in Block E! 

Blijvende verandering

De boodschap van God bleek ook voor Johannes een levensveranderende. Hij heeft de kracht om van de drank te blijven en hij heeft een baan! Altijd als we hem tegenkomen zien we een glimlach op zijn gezicht. Er is hoop gekomen. Hij is trots, er is verbetering en de vicieuze cirkel is doorbroken. 

Soms gaan veranderingen langzaam. Zijn er generaties nodig om patronen te doorbreken. Gelukkig zien we ook vaak plotselinge en blijvende verandering. Ieder veranderd mens geeft ons moed en bevestiging. Maar belangrijker: geweldig dat deze man weer hoop heeft!

 

188