Geef kansarme kinderen in Rehoboth Namibië een hoopvolle toekomst
Bel ons: 06 543 974 85

Teambuildings weekend; een verslag van medewerker Maureen

Hi, my  naam is Maureen. Ek is ‘n Namibier woonagtige in Rehoboth, ‘n klien dorp suid van ons hoofstad  Windhoek. Ek  werk by  Rene’s Kids Centre en wil graag met julle deel wat die laas naweek ingehou  het toe ons kollegas na ’n plaas weg was. Dit was die wonderlikste naweek wat ek ooit beleef het en nogal was dit oor Geestelike groei.

Hallo, mijn naam is Maureen. Ik ben een Namibier, en woon in Rehoboth, een klein dorpje ten zuiden van onze hoofdstad Windhoek. Ik werk bij het René Kids Centre en wil graag wat delen over wat wij afgelopen weekend gedaan hebben toen we met onze collega’s naar een plaas (boerderij) geweest zijn. Het was het bijzonderste weekend wat ik ooit beleefd heb en het ging over Geestelijke groei. 

Ons het die vrydag middag om 2uur van hier vertrek diep in die suid-oostese kant van ons land wat so oop en skoon  is ,dit het gevoel asof die natuur van ons land ons met oop arms verwag het terwyl ons oppad was het ons  verskillende diere aanskou groot en klien dit was baie wonderlik.

We zijn op vrijdag middag om 14.00 vertrokken naar het zuid Oosten van het land waar het open en schoon is, dit gaf het gevoel dat de natuur van ons land ons met open armen wilde ontvangen. Onderweg zagen we verschillende dieren, groot en klein, dit was heel erg bijzonder.

Na twee ure se ry daarheen kom ons toe uiteindelik daar met die oog minag ons toe die plek ,maar ons het toe min geweet ,ontmiddelik het ons toe gaan bid en die Here dankie  gesê  dat Hy ons velig daar kon bring het op die plaas.

Na een rit van twee uur kwamen we bij de boerderij aan, we wisten toen nog niets. We hebben gelijk gebeden en de Heer gedankt dat Hij ons veilig bij de plaas gebracht had.

Daar was toe nie tyd gemors nie toe skop ons af met die prograam van die dag . Dit was so wonderlik weg te kom van die alledagse dinge van die lewe ook. Die dag is toe om toe die eerste gespreek begin waar ons van ons Here en Meester kon praat het. En om en by  7uur het ons die hoof rede genader waaroor ons daar was. Daar was toe gepraat oor gebed  hoekom moet daar gebid word en hoe moet daar gebid word ont hou dus baie belangrik om hier die ding te weet my mense dit maak deure oop .

We begonnen al snel met het programma van de dag. Het was bijzonder om even weg te zijn van de alledaagse dingen van het leven. Hier  hebben we eerst een gesprek met onze Heer en Meester gehad. Om 19.00uur hadden we het over de hoofdreden ‘genade’waardoor we hier konden zijn. Er werd over gebed gepraat: waarom moeten we bidden? We moeten onthouden dat gebed heel erg belangrijk is want het maakt deuren open.

Dit was so ‘n wonderlike ervaring om sit en te luister wat gesê word . Na so ‘n wonderlike gesprek het ons toe ‘n nag speletjie gehad en dit was aangenaam om uit kom om rond te hardloop saam met jou kollegas . Die speletjie het gegaan oor verskillende plekke wat jy moes soek . Ons het papiertjies gekry wat involg orde die name van di plekke was en jy moes dan na di sekere plek toe gaan. Maar dit was in die donkerte, daar mens as plekke neer gesit en dan kom jy daar en dan word jou papier af gemerk dan gaan jy na die volgende plek toe. Maar dit was nie al nie, jy moet ook versigtig wees laat jy ni gevang word ni anders begin jy weer oor. Die wat die meeste papiere het sou die wenners wees, dit waas baie leke om dit toe te baas aan ons eie lewe .

Het was een mooie ervaring om te zitten en te luisteren naar wat er gezegd werd. Hierna hebben we nog een nachtspel gedaan. Het was goed om samen met je collega’s rond te rennen. In het spel moesten we verschillende plekken zoeken. We kregen papiertjes waar een volgorde van plekken op stonden, welke wij op moesten zoeken. Dit was in het donker, er zaten mensen op die plekken en als iemand daar kwam werd er op jouw papier gezet dat je op die plek geweest was en dan mocht je naar de volgende plek. Verder moest je ook heel erg voorzichtig zijn dat je niet gepakt werd want dan moest je weer overnieuw beginnen. Degene met de meeste papieren was de winnaar. Dit is mooi om toe te passen in onze eigen levens.

75727173

Die nag is toe om en vroeg die morê om 7-15 die oggend het ons stille tyd gehad wat ons met die Here gepraat het en gaan luister wat Hy vir ons wil sê . Dit het om 8uur toe gehou en ontmiddelik het ons eet saal toe beweeg vir ontbyt en die dag  het toe begin met die volgende spreker wat dan praat oor wie en wat het onse Here Jesus Christus is  en wat Hy vir ons kom doen het op hierdie aarde. Dus baie belangrik om dit te weet as jy dit ni weet ni dan kan u in by die bybel en lees sy hoer gedagtes wat Hy het .Net om uit te vind dat Hy die deur is tot n ewige lewe dit laat my besef dat dit belangrik is om ons Here te ken en Hom aan te neem. Nadat ons so kragtig met mekaar kon gesels het ons elke een na sy kamer gegaan en gaan klaarmaak vir nog ’n game wat ons nie verwag het nie. Ek sal aanraai dat u dit self sal beleef!

We zijn gaan slapen en om 07.15uur in de ochtend hebben we stille tijd gehouden. We hebben met de Heer gepraat en en geluisterd naar wat Hij tot onz wilde zeggen. Dit hebben we tot 08.00uur gedaan waarna we naar de eetzaal zijn gegaan voor het ontbijt. Een spreker sprak over wie de Here Jezus Christus voor ons is en wat hij voor ons op aarde kwam doe. Dit is erg belangrijk om te weten, als u dit niet weet kunt u in de bijbel lezen welke hogere gedachten Hij heeft. Om te zien dat Hij de deur is naar het eeuwige leven. Het laat mij weer beseffen hoe belangrijk het is om de Heer te kennen en Hem aan te nemen. Nadat we zo krachtig met elkaar gepraat hadden is iedereen terug gegaan naar de slaapkamer om zich klaar te maken voor nog een spel, dit hadden we niet verwacht. Ik raad u het aan om dit spel zelf een keer te beleven!

Wat vir my die mooiste van al die speletjies was, was waar jy op die bomestam staan en met ’n tou anderkant die water moes gaan. Ek moet eerlik wees dit was nie maklik nie. Met die eerste gaan het ek die tou te laag gevang en daartoe val ek in die water. O, maar my was dit nie koud nie, en dit het my nie afgeskrik nie. Ek het weer probeer en die keer met my voete in die water gaan staan. En by die derde keer het ek dit uiteindelyk reggekry. Ek was so trots om myself dat ek dit reggekry het en moedig my mede kollegas aan om dit te doen en nie bang te wees nie. Die span waar mee ek was, was gereedig om al die speletjies te doen.

Wat voor mij het mooiste onderdeel was, was het gedeelte waar wij op de boomstammen moesten staan. Je moest over de boomstammen met een lang touw naar de overkant. Ik moet eerlijk zeggen dat dit niet altijd gemakkelijk was. De eerste keer had ik het touw laag en ben in het water gevalen. O, maar het water was niet koud, het zorgde er niet voor dat ik niet nog een keer wilde. Ik heb het weer geprobeerd door met mijn moeten voeten in het water te gaan staan. Bij de derde keer is het me uiteindelijk gelukt. Ik was zo trots op mezelf dat het gelukt was. Het moedigde mijn collega’s ook weer aan om het te doen en niet bang te wezen. Mijn team heeft alle spelletjes gedaan.

Ag nee, dit was ‘n belewenis, u moet dit self doen om te ervaar wat ek gevoel het. So is dit moet ons Here Jesus Christus Hy staan en wag tot ons die stap kan neem om Hom aan te neem en te vertrou. Na dit het ons nog ‘n gesprek gehad. Ja dink nou net na so ‘n lank dag wie wil nog gaan sit en luister waar daar gepraat word. Ons het almal uitgesien na leke niks. Toe ons in die saal kom wag da vir ons iets anderste, die Heilige Gees. Sonder dit kon ons die dag nie afsluit nie. Ons het geweet dat die Heilige Gees op verskillende maniere werk en deur baie dingen ervaar kan word.

Ach nee, het was een belevenis, u moet het zelf doen om te ervaren wat ik gevoeld heb. Zo is het ook met de Here Jezus. Hij staat en wacht tot wij die stap nemen en Hem aannemen en vertrouwen. Hierna hadden we nog een spreker. Ja u denkt natuurlijk wie had nog zin om te gaan zitten en te luisten na een lange dag? We hadden allemaal uitgezien naar lekker niks. Maar toen we in de zaal kwamen was daar iets anders voor ons, de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest konden wij de dag niet afsluiten. We hebben gemerkt dat de Heilige Geest op verschillende manieren kan werken en door verschillende dingen gevoeld en ervaren kan worden.

Toe sondag, ons laatste dag saam. Soos gewoontlik het ons stille tyd gehou. Toe kom ons bymekaar, ons praat oor die fyt dat ons wanneer ons die Here aanneem kinders van God word en dat die devil nie tevrede is met die besluit wat ons maak om die Here te volg nie. Daar sal baie teen staan kom en jy sal op ‘n tyd ook ver van die Here af wees. En met die gerus gestel word dat die Here ons nooit sal los of verlaat nie. Ons is syne tot in ewigheid. Kom ons hou aan bid en lees die woord van God en bedien mekaar in liefde. 

Zondag was onze laatste dag samen. Net zoals anders hebben we stille tijd gehouden. Daarna kwamen we bijelkaar en hebben we gepraat over het feit dat als we de Heer aannemen we kinderen van God worden en dat de duivel niet tevreden is met het besluit als wij de Here willen volgen. Er zal veel tegenstand komen en op bepaalde tijden zul je ook ver van de Heer weg zijn. Maar de geruststelling is dat de Here ons nooit zal verlaten. We zijn van Hem, tot in eeuwigheid. Laten we blijven bidden en het woord van God lezen en elkaar dienen in liefde.

Mag God ons seën, hoop u het ‘n leke dag.

Dat God u zal zegenen, ik hoop u heeft een fijne dag.

Maureen

188