Geef kansarme kinderen in Rehoboth Namibië een hoopvolle toekomst
Bel ons: 06 543 974 85
IMG_0167.jpg

Missie

Wij willen kinderen in Rehoboth’s armste wijk hoop geven en helpen ontsnappen aan een uitzichtloos bestaan. Het móét veranderen en het gáát veranderen.

“Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven; neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Matteüs 11:28-30

Block_E-22.jpg

Visie

Wij geloven in de kracht van God en de opdracht van Jezus om de armen te kleden en de hongerigen te voeden. “Alles wat jullie hebben gedaan voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan”, zegt de Bijbel. 

Het is ons verlangen om de kinderen van Rehoboth, en door hen heen ook de bevolking in Rehoboth en omgeving, een hoopvolle toekomst te bieden en ze bekend te maken met de liefde van Jezus. God geeft ons als mensen ultieme waardigheid, omdat Hij ons maakte, ons bedacht en het beste met ons voor heeft. En als broers en zussen van elkaar, geven we elkaar waardigheid door praktisch te geven en te delen. Dat samen geeft de kracht om levens en gemeenschappen te veranderen en een ongekende verandering teweeg te brengen. In een samenleving die lijdt in de vicieuze cirkel van liefdeloosheid, drankmisbruik, armoede en uitzichtloosheid.

Lees uitgebreid over onze identiteit

203